Periode mig de pagament

2019

2n trimestre de 2019 detall

1r trimestre de 2019 detall

 

2018

4t trimestre de 2018 detall

3r trimestre de 2018 detall

2n trimestre de 2018 detall

1r trimestre de 2018 detall

2017

4t trimestre de 2017 detall

3r trimestre de 2017 detall

2n trimestre de 2017 detall

1r trimestre de 2017 detall

2016

4t trimestre de 2016 detall

3r trimestre de 2016 detall

2n trimestre de 2016 detall

1r trimestre de 2016 detall