Obres en licitació

En aquest apartat podeu trobar les obres que es troben en període de licitació

Desglossat del projecte d’adequació de la xarxa d’aigua de la zona de les Carreres, 2a Fase, Etapa B