Projecte d’adequació de la xarxa d’aigua de la zona de les Carreres, 2a fase, etapa A