Edictes

Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7754 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7665 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a la rehabilitació del Mas de Can Buch com a allotjament de turisme rural
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6876 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6875 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 131-0 Edicte: 5978 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 114-0 Edicte: 5110 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci de licitació de l'obra municipal ordinària anomenada "Pavimentació del Camí del Raval"
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4986 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 101-0 Edicte: 4487 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 90-0 Edicte: 3976 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3513 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'informació pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable