Edictes

Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4723 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'informació pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 99-0 Edicte: 4023 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3754 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació de la modificació de la plantilla del personal de l'Ajuntament de l'exercici de 2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3753 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3747 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 75-0 Edicte: 2862 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 75-0 Edicte: 2861 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'exposició pública de la modificació de la plantilla del personal de l'Ajuntament per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1626 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte de correcció d'errada material
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1220 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'exposició pública de l'avanç de la modificació puntual núm. 1 del POUM
Exercici: 2019 Bop: 35-0 Edicte: 1117 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci de licitació