Edictes

Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6182 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci de licitació de l'obra municipal ordinària anomenada "Desglossat del projecte d'adequació de la xarxa d'aigua de la zona de les Carreres, 2a Fase, Etapa A"
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6181 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6180 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5688 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte sobre el cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5389 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 114-0 Edicte: 4723 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'informació pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 99-0 Edicte: 4023 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3754 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació de la modificació de la plantilla del personal de l'Ajuntament de l'exercici de 2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3753 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3747 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres