Edictes

Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5244 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 01/2022
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5220 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 5012 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 5009 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 5008 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4784 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3756 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de la modificació de crèdit 01/2022
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3754 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 3.2 sobre l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2554 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2550 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial d'un projecte d'obres