Edictes

Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10381 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9620 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9619 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva l'expedient de modificació de crèdits 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9184 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8574 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci sobre l'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8564 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8562 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8560 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances municipals per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8429 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte de correcció d'errada material
Exercici: 2019 Bop: 200-0 Edicte: 8013 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'exposició pública d'una modificació puntual del POUM