Edictes

Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 13 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9807 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9372 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8474 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del POUM
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7866 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7825 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crédit 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 7867 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 210-0 Edicte: 7689 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7083 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Licitació de l'obra municipal ordinària anomenada "Desglossat del projecte d'adequació de la xarxa d'aigua de la zona de les Carreres -1a Fase, Etapa C i 2a Fase, Etapa C-", descrita en el projecte executiu "Projecte d'adequació de la xarxa d'aigua de la zona de les Carreres"
Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6784 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2 de l'exercici 2020