Edictes

Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2145 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Exposició pública d'una llicència per a l'activitat d'allotjament de turisme rural
Exercici: 2020 Bop: 52-0 Edicte: 1839 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1330 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 883 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua potable del municipi de Sant Aniol de Finestres
Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 304 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Licitació de l'obra municipal ordinària anomenada "Desglossat del projecte d'adequació de la xarxa d'aigua de la zona de les Carreres, 2a Fase, Etapa B"
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10381 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9620 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9619 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva l'expedient de modificació de crèdits 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9184 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8574 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci sobre l'aprovació definitiva d'un projecte d'obres