Edictes

Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2903 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 60-0 Edicte: 2285 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 984 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Licitació de l'obra municipal ordinària anomenada Projecte de pavimentació d'un tram del carrer de Les Carreres i d'un tram del carrer del Clascar
Exercici: 2021 Bop: 24-0 Edicte: 619 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de la modificació puntual num. 2 del POUM
Exercici: 2021 Bop: 23-0 Edicte: 579 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 13 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9807 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9372 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8474 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del POUM
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7866 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021