Edictes

Exercici: 2019 Bop: 30-0 Edicte: 887 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 114 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Correcció d'errors materials de l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 106 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10890 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10509 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 217-0 Edicte: 9515 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació de la convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge/ essa de pau substitut/a del municipi
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9404 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 212-0 Edicte: 9265 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 209-0 Edicte: 9257 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació inicial de modificació de les ordenances municipals per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 190-0 Edicte: 8357 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal