Edictes

Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6784 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2 de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5896 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5442 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Contractació de personal laboral temporal amb caràcter d'urgència
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5083 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4707 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva del Pla director d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4644 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Informació pública de sol·licitud de devolució d'una fiança
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4241 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 116-0 Edicte: 3744 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 89-0 Edicte: 2664 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 71-0 Edicte: 2319 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica