Edictes

Exercici: 2019 Bop: 75-0 Edicte: 2862 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 75-0 Edicte: 2861 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'exposició pública de la modificació de la plantilla del personal de l'Ajuntament per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 48-0 Edicte: 1626 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte de correcció d'errada material
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1220 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'exposició pública de l'avanç de la modificació puntual núm. 1 del POUM
Exercici: 2019 Bop: 35-0 Edicte: 1117 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci de licitació
Exercici: 2019 Bop: 30-0 Edicte: 887 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'informació pública d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 114 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Correcció d'errors materials de l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 106 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10890 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10509 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES Edicte d'aprovació definitiva del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2019