Edictes

Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4707 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva del Pla director d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4644 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Informació pública de sol·licitud de devolució d'una fiança
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4241 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 116-0 Edicte: 3744 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 89-0 Edicte: 2664 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 71-0 Edicte: 2319 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2020 Bop: 71-0 Edicte: 2318 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2020 Bop: 61-0 Edicte: 2145 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Exposició pública d'una llicència per a l'activitat d'allotjament de turisme rural
Exercici: 2020 Bop: 52-0 Edicte: 1839 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Adjudicació d'un contracte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1330 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres