Edictes

Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10409 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a l'ampliació de mas Can Buch
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10299 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2023
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10297 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2022 Bop: 218-0 Edicte: 9866 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Informació pública de la sol·licitud de devolució d'una fiança (Exp. X2022000140)
Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9750 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9749 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial de la modificació d'ordenances fiscals per a l'any 2023
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8713 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7735 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Rectificació d'error de transcripció en l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 156-0 Edicte: 7350 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6831 AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES - Contractació de personal