Projectes en exposició

En aquest apartat podeu consultar els expedients urbanístics que es troben en el tràmit d’informació pública.

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA IMPLANTACIÓ I LEGALITZACIÓ URBANÍSTICA PER A L’OBERTURA D’UN CAMÍ A LA FINCA MAS CASOT

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA IMPLANTACIÓ I LEGALITZACIÓ URBANÍSTICA INSTAL·LACIONS DE VIGILÀNCIA, CONTROL D’INCENDIS, RAMATS D’ANIMALS I FAUNA VINCULADES A ACTIVITAT RAMADERA A LA FINCA MAS CASOT

PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A UNA ACTIVITAT D’ALLOTJAMENT DE TURISME RURAL A CAN BUCH