Projectes en exposició

En aquest apartat podeu consultar els expedients urbanístics que es troben en el tràmit d’informació pública.

Modificació Pla Especial Urbanístic – Catàleg de masies i cases rurals – can Bernadí i can Frigola

Modificació POUM zona antic escorxador